EC Korsaire av Skara Brae x IC Holy Angel av Skara Brae

pedigree de la portée / kittens pedigree

Alhambra female black (smoke) tortie & white (f(s) 09)
Artemus male black & white van (n 01)
photos à 5 semaines / pictures 5 weeks
Alhambra
Artemus