EC Korsaire av Skara Brae x IC Holy Angel av Skara Brae

pedigree de la portée / kittens pedigree

Alhambra female black (smoke) tortie & white (f(s) 02)
Artemus male black (smoke) & white van (n(s) 01)
photos à 2 semaines / pictures 2 weeks
Alhambra
Artemus