GIC Korsaire av Skara Brae x IC Holy Angel av Skara Brae

pedigree de la portée / kittens pedigree

Victor Fleming male brown blotched tabby & white (n 09 22)
Vivian Leigh female black tortie & white (f 09)
Virginia's Lady female black (silver?) blotched tortie (f(s?)22)
photos à 1 jour / one day
Victor Fleming (n 09 22)
Vivian Leigh (f 09)
Virginia's Lady (f (s?) 22)